״עזרה לאזרח״ – עמותה לצדק כלכלי חברתי, והסטורי.- הוזלת יוקר המחייה,העלאת איכות החיים, והנחלת ההסטורייה. .

ב  22/01/18 הקמתי את עמותת "עזרה לאזרח" – עמותה לצדק כלכלי, חברתי והסטורי, בכדי שתקדם את הערכים האלו שיובילו להוזלת יוקר המחייה, העלאת איכות החיים...